Επικοινωνία

Βελβεντό 50400
Παλιό Γυμνάσιο - Λύκειο
τηλ. 2464031913, 2464032265
fax 2464031909
kpevelvento@yahoo.gr

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΤΟ ΚΠΕ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Το ΚΠΕ Βελβεντού ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 134 908/Γ 7/26-11-2004 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ. 103 τ. Β’/28-1-2005) μετά την πρόταση του Δήμου Βελβεντού. Η λειτουργία του άρχισε στις 12-12-2005 με πενταμελή ομάδα εκπαιδευτικών αποσπασμένοι από την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με τα προγράμματα του ΚΠΕ Βελβεντού επιδιώκεται η συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης κυρίως μέσα από τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση και η ανάδειξη της αδιάσπαστης και διαχρονικής σχέσης του ανθρώπου με τα δημιουργήματά του (ανθρωπογενές περιβάλλον) και με τη φύση και τα δημιουργήματά του (φυσικό περιβάλλον).
Προγράμματα:
1. «Λάφιστα, το φαράγγι των μύθων και των υδάτινων ήχων».
Ημερήσιο και πολυήμερο πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και τελευταίων τάξεων Δημοτικού σχολείου. Στο πρόγραμμα μελετάται ο μηχανισμός διάβρωσης του εδάφους, ο σχηματισμός φαραγγιού, η σχέση του δάσους με το νερό, τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού, η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, κ.α.
2. «Σπόροι και καρποί. Με τον Σιταράκη στου μύλου το δρομάκι»
Ημερήσιο πρόγραμμα για μαθητές νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων Δημοτικού .
Oι έννοιες άνθρωπος, σπόρος, κατάλληλες συνθήκες βλάστησης, συγκομιδή, άλεση, υδροκίνηση, διατροφή, συνεργάζονται με τον καλύτερο τρόπο ώστε η εμπειρία των μικρών μαθητών να είναι χρήσιμη για την διατροφή τους και το περιβάλλον.

3. «Ροδάκινο, το… μυρωδάτο!» Ολοκληρωμένη διαχείριση προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Ημερήσιο και πολυήμερο πρόγραμμα για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Το ροδάκινο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή των σύγχρονων Βελβεντινών. Το βασικό μήνυμα και οι στόχοι του προγράμματος υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο στη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας.
4. «Δάσος – Κιβωτός ζωής»
Προσεγγίζοντας αειφορικά το δασικό οικοσύστημα των Πιερίων Ορέων
Ημερήσιο και πολυήμερο πρόγραμμα για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντιληφθούν  τις ωφέλειες του δάσους αλλά και τους κινδύνους που το απειλούν.
5. «Εμνήσθην ημερών αρχαίων»
Μνήμες πολιτισμού και παράδοσης στο χρόνο.
Ημερήσιο και πολυήμερο πρόγραμμα για μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και Λυκείου. Η ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, η πλούσια πολιτιστική παράδοση και η αξιόλογη εκκλησιαστική κληρονομιά χαρακτηρίζουν τον τόπο μας.

6. «Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό»
Ημερήσιο πρόγραμμα για μαθητές Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων Δημοτικού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε με βασικό στόχο να γνωρίσουν οι μικροί μαθητές την αξία του νερού για τη φύση, τον άνθρωπο και γενικότερα για τη ζωή.

7. «Προβιομηχανικά εργαστήρια»
Ημερήσιο και πολυήμερο πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και τελευταίων τάξεων Δημοτικού. Πως το τρεχούμενο νερό και η δύναμη των ζώων αξιοποιήθηκαν από τον αγροτικό πληθυσμό για να εξασφαλίσουν τις ανθρώπινες ανάγκες.

8. «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Λαογραφικό Μουσείο»
Ημερήσιο πρόγραμμα για μαθητές Ε΄, ΣΤ΄, Δημοτικού και Α΄, Β΄, Γυμνασίου. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις θεματικές ενότητες του Λαογραφικού Μουσείου Βελβεντού με το οποίο επιχειρείται να αναδειχθεί η στενή σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον

9. «Σεργιάνι στο χρόνο»
Ημερήσιο πρόγραμμα για μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου, Λυκείου. Περπατώντας στα παλιά σοκάκια του χωριού ανάμεσα από τα μακεδονίτικα αλλά και νεοκλασικά σπίτια του, ψάχνοντας τα κρυμμένα θολωτά υπόγεια, πίνοντας  φρέσκο γάργαρο νερό από τα  παλιά πηγάδια και βρυσούλια, παρατηρώντας τους παραδοσιακούς φούρνους και γνωρίζοντας κάποια υπαίθρια εργαστήρια επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, οι μαθητές και οι μαθήτριες συνειδητοποιούν την σημασία αλλά και την ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.